Czy Twój system cyfrowej łączności radiowej został zoptymalizowany tak, aby osiągnąć zamierzoną wysoką skuteczność?

Cyfrowe systemy radiowe działają odmiennie od starszych systemów analogowych. Mimo iż sposoby regulacji modulacji cyfrowej są zbliżone do stosowanych w rozwiązaniach analogowych, systemy cyfrowe wymagają bardziej precyzyjnego ustawienia, aby osiągnąć optymalną skuteczność. Wymagają także sprawdzenia jakości modulacji cyfrowej.  Prawidłowe ustawienie może poprawić skuteczność działania systemu i zapewnić osiągnięcie założonej przez projektanta wysokiej wydajności. Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do obniżenia dokładności modulacji, co ma istotne znaczenie dla możliwości odbioru danych cyfrowych przez odbiornik. W niektórych przypadkach może to mieć równie istotny wpływ na zasięg, co obniżenie mocy o 75%.

Istotne zagadnienia związane z pomiarami szerokopasmowych systemów bezprzewodowych cz. 1

W artykule omówiono trzy bardzo ważne zagadnienia związane z pomiarami transmisyjnych szerokopasmowych systemów bezprzewodowych. Są to: wpływ dokładności kalibrowania przyrządu na niepewność pomiaru, zwiększanie dokładności przez stosowanie generatorów sygnałowych współpracujących z wektorowymi analizatorami sygnałów RF, skrócenie czasu pomiarów wynikające z zastosowania generatorów sygnałowych i wektorowych analizatorów sygnałów. W pierwszej części artykułu omówiono kilka zagadnień teoretycznych.

Istotne zagadnienia związane z pomiarami szerokopasmowych systemów bezprzewodowych cz. 2

Rys. 1. Układ pomiarowy z analizatorem sygnałów MS2692A-020
W artykule omówiono trzy bardzo ważne zagadnienia związane z pomiarami transmisyjnych szerokopasmowych systemów bezprzewodowych. Są to: wpływ dokładności kalibracji przyrządu na niepewność pomiaru, zwiększanie dokładności przez stosowanie generatorów sygnałowych współpracujących z wektorowymi analizatorami sygnałów w.cz., skrócenie czasu pomiarów wynikające z zastosowania generatorów sygnałowych i wektorowych analizatorów sygnałów. W drugiej części artykułu koncentrujemy się na zagadnieniach praktycznych.

Metody zwiększania dokładności pomiarów poziomu sygnału w analizatorach Anritsu nowej generacji – cz. 1

Analizatory widma są wykorzystywane do wyznaczania poziomu sygnału w.cz. w dziedzinie częstotliwości. Kluczowym zadaniem każdego analizatora jest więc pomiar amplitudy sygnału. Na uzyskiwany wynik ma wpływ szereg czynników, które muszą być uwzględniane w procedurach pomiarowych. W wyniku prac badawczych prowadzonych pod tym kątem przez Anritsu opracowano nową generację analizatorów. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na dokładność pomiaru amplitudy sygnału w analizatorach widma.

Metody zwiększania dokładności pomiarów poziomu sygnału w analizatorach Anritsu nowej generacji - część 2

Rys. 1. Bankowanie filtrów pasmowo-przepustowych
Analizatory widma są wykorzystywane do wyznaczania poziomu sygnału w.cz. w dziedzinie częstotliwości. Kluczowym zadaniem każdego analizatora jest więc pomiar amplitudy sygnału. Na uzyskiwany wynik ma wpływ szereg czynników, które muszą być uwzględniane w procedurach pomiarowych. W wyniku prac badawczych prowadzonych pod tym kątem przez Anritsu opracowano nową generację analizatorów. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na dokładność pomiaru amplitudy sygnału w analizatorach widma.

Pomiary modulacji AM/FM/PM

W artykule omówiono pomiary modulacji przy użyciu analizatorów Spectrum Master i Site Master wyposażonych w opcję 509.
Newsletter

Bieżące wiadomości z naszej firmy

Zapisz
  • AMETEK Programmable Power, Inc.
  • Anritsu Corporation
  • DVTEST Inc.
  • IET LABS. INC.
  • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
  • Leader Electronics Corp
  • SAF Tehnika JSC
  • Teamcast
  • VIAVI Solutions (d.Aeroflex)