Dane Teleadresowe

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK S.A.
Spółka zarejestrowana przez Sąd  Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS: 0000059344
Kapitał zakładowy 760 000 PLN

Adres siedziby :
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
NIP: 526-14-79-837
Regon: 011994779
Numer EORI : PL526147983700000
BDO nr. rej. 000009731
mBANK S.A. O/Warszawa  64 1140 1010 0000 4795 6800 1005

Biuro Handlowe 
ul. Indiry Gandhi 19
02-776 Warszawa
tel.: +48 22 855 34 32
faks: +48 22 644 25 56
email : sales@meratronik.pl

 
Wyświetl większą mapę
Newsletter

Bieżące wiadomości z naszej firmy

Zapisz
  • AMETEK Programmable Power, Inc.
  • Anritsu Corporation
  • DVTEST Inc.
  • IET LABS. INC.
  • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
  • Leader Electronics Corp
  • SAF Tehnika JSC
  • Teamcast
  • VIAVI Solutions (d.Aeroflex)