CS35000, CS9000
Analizator sygnałów szerokopasmowych z rejestratorem (BSA) szybko i dokładnie rejestruje, demoduluje i analizuje skomplikowane sygnały komunikacyjne typu ‘freqency agile’ i sygnały radarowe
Szerokopasmowe Anlizatory sygnałów z rejestratorami
MS269xA
 • MS2690A : 50 Hz — 6 GHz
 • MS2691A : 50 Hz — 13.5 GHz
 • MS2692A : 50 Hz — 26.5 GHz

Technologie:LTE, 802.16 / WiMAX

Analizatory sygnałów wysokiej klasy do 26.5GHz
MS2830A
MS2830A-040: 9 kHz to 3.6 GHz 
MS2830A-041: 9 kHz to 6 GHz 
MS2830A-043: 9 kHz to 13.5 GHz
MS2830A-044: 9 kHz do 26,5 GHz 
MS2830A-045: 9 kHz do 43 GHz

Technologie:Radary

Mikrofalowy analizator widma i sygnałów do 43GHz
 • AMETEK Programmable Power, Inc.
 • Anritsu Corporation
 • DVTEST Inc.
 • IET LABS. INC.
 • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
 • Leader Electronics Corp
 • SAF Tehnika JSC
 • Teamcast
 • VIAVI Solutions (d.Aeroflex)