2948BTester radiokomunikacyjny z opcją testowania awioniki

Zapytaj o produkt
Opis

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNĄ OFERTĄ PRODUKTÓW TEJ KATEGORII:
Testery NAV/COMM
Testery Łączności Analogowej


 • Parametry jak 2945B oraz niskoszumowy generator i wysokostabilna podstawa czasu
 • Harmoniczne lepiej niż -25 dBc
 • Szum fazy lepiej niż -108 dBc/Hz przy 20 kHz offsecie od 1 GHz oraz mniej niż -112 dBc/Hz przy 20 kHz offsecie od 500 MHz
 • Zasilanie AC/DC i bateryjne
 • Testowanie systemów awioniki: ILS, VOR, MB, SELCAL
 • Wyświetlane wartości: SDM, DDM, Bearing TO and FROM
 • Pre-set dla DDM i Baering
 • Automatyczny inkrement dla VOR do automatycznego testowania wskaźnika samolotu
 • Zasilanie DC z zasilacza samolotu lub wewnętrznej baterii
 • Testowanie awioniki w sposób bezpośredni (DIRECT) lub poprzez antenę (OFF AIR)

Tester stosowany przez warsztaty techniczne wojsk lotniczych do przeprowadzania testów systemów radiokomunikacji oraz w mobilnych stanowiskach kontroli awioniki

Skrócony opis działania

Komunikacyjny monitor Serwisowy 2948 jest zintegrowanym przyrządem testującym opracowanym do testowania ruchomego sprzętu radiokomunikacyjnego. Jest zasilany z sieci AC lub prądem DC. Monitor serwisowy zawiera generatory sygnałowe RF i AF, obwody pomiarowe RF i AF, Wyświetlacz LCD pokazujący nastawy i wyniki. Posiada on również tryby wyświetlania 'oscyloskop' lub 'analizator widma'. Funkcja testowania SYSTEM umożliwia testowanie sprzętu zaprojektowanego do pracy w systemach automatycznych. Testowanie odbywa się z wykorzystaniem opcjonalnych programów.

Mikroprocesor steruje wszystkimi funkcjami przyrządu.

Monitor serwisowy może być sterowany ręcznie z płyty czołowej lub zdalnie poprzez interfejsy RS232 lub GPIB.

Testowanie nadajnika

Do testowania nadajnika stacji ruchomej Monitor Serwisowy wytwarza sygnał AF, który jest doprowadzony do wejścia AF nadajnika.

Wyjście RF nadajnika dołączone jest do Monitora Serwisowego, zazwyczaj bezpośrednio. Pomiar częstotliwości i mocy odbywa się na sygnale RF. Zniekształcenia, poziom modulacji oraz inne pomiary dokonywane są na sygnale zdemodulowanym. Parametry testowania nadajnika ustawiane są przy użyciu ekranu TRANSMITTER TEST, który jest dostepny po naciśnięciu klawisza [Tx TEST]. Wyniki testu również wyświetlane są na tym ekranie.

Testowanie odbiornika

W celu testowanie odbiornika stacji ruchomej, Monitor serwisowy generuje sygnał testu RF, który jest dołączony do odbiornika , zazwyczaj bezpośrednio. Sygnał testowy może być zmodulowany FM lub AM.

Zdemodulowany sygnał z wyjścia z odbiornika jest podany wejście AF Monitora Serwisowego, gdzie dokonywane są pomiary parametrów sygnału

Parametry do testowania odbiornika ustawiane są na ekranie RECEIVER TEST, który jest dostępny po naciśnięciu klawisza [Rx TEST]. Wyniki testu również wyświetlane są na tym ekranie.

Testowanie Duplex

Monitor Serwisowy jest przyrządem pracującym duplexowo.

Przy testowaniu stacji duplexowych, Monitor Serwisowy jest w stanie generować modulowane sygnały RF, podczas dostarczania sygnału AF do modulacji nadajnika . Obwody pomiarowe są w stanie dokonywać wszystkich pomiarów na offsecie częstotliwości, przychodzącym sygnale RF, włączając sygnał zdemodulowany i na wyjściu AF odbiornika. Może być również mierzony offset częstotliwości pomiędzy sygnałami nadawanymi o odbieranymi.

Złącza RF wejścia i wyjścia mogą być ustawione w różnych kombinacjach, aby pasowały połączeniom 'jeden port' lub 'dwa porty'. Przy przełączaniu pomiędzy trybami RxTEST Dx TEST i Dx TEST nie ma zmian w ustawieniu Monitora Serwisowego lub stanu sygnałów wyjściowych lub funkcji pomiarowych.

Ekran DUPLEX, dostępny po naciśnięciu klawisza [Dx TEST], umożliwia jednoczesne oglądanie wyników testu odbiornika i nadajnika. Główne parametry testowania odbiornika i nadajnika można ustawiać z tego ekranu. Wyniki zniekształceń nadajnika i oscylogramy z oscyloskopu nie są pokazywane na ekranie DUPLEX

Tryb analizatora widma

Tryb analizatora widma Monitora Serwisowego dostępny jest po naciśnięciu klawisza [SPEC ANA]. Konfiguruje on wewnętrzne obwody aby zapewnić wyświetlanie mocy sygnału względem częstotliwości. Sygnał wejściowy RF jest dostarczony do osi Y wyświetlania, podczas gdy obwody odbiorcze Monitora Serwisowego przemiatają wymagany zakres częstotliwości

Generator Śledzący

Przy aktywnej funkcji generatora śledzącego wyjście generatora RF Monitora Serwisowego przemiata synchronicznie ze strojeniem na wejściu RF. Umożliwia to pomiar i obserwacje odpowiedzi filtrów i innych obwodów zależnych od częstotliwości.. Generator śledzący aktywowany jest z wyświetlacza Analizatora Widma.

Testowanie AF

Tryb AF TEST umożliwia użycie generatorów AF i obwodów pomiarowych AF do aktywnego testowania obwodów audio.

Parametry testowania AF ustawiane są przy użyciu ekranu AUDIO TEST, dostępnego po naciśnięciu klawisza [AF TEST]

Parametry techniczne

RF generator

Pasmo: 0,4MHz do 1,05GHz; rozdzielczość 10Hz

Poziom na złączu N: -141dBm do -21dBm;

Poziom na złączu BNC: -115dBm do +5dBm

rozdzielczość 0,1dB

SSB Szum fazowy dla 20kHz Offset: -108dBc/Hz do 1 GHz

Modulacja AM: 0-99%,

Modulacja FM: dewiacja częstotliwości FM 75kHz

Wejście mikrofonowe: przełączanie Tx/Rx sygnałem PTT

 

AF woltomierz AC/DC

Pasmo: 20Hz do 50kHz;

Zakres: 0 do 100 V RMS

 

AF częstościomierz

Pasmo: 20Hz do 20kHz

Rozdzielczość: 0,1Hz dla zakresu do 10 kHz

1Hz dla zakresu > 10 kHz

Czułość: 50mV

 

Miernik S/N

Zakres: 0 do 100dB

Rozdzielczość: 0,1dB

 

Miernik zniekształceń nieliniowych

Zakres: 0 do 30%

Rozdzielczość: 0,1%

 

Miernik SINAD

Częstotliwość: 1kHz

Zakres: 0 do 50dB;

Rozdzielczość: 0,1dB

 

Oscyloskop

Pasmo: 0 do 50kHz

 

 

 

RF częstościomierz

Pasmo: 0,4Mhz do 1,05GHz

Rozdzielczość: 1Hz lub 10Hz

 

 

 

RF miernik mocy

Pasmo: 0,2Mhz do 1,05GHz

Rozdzielczość: 0,1dB

Moc: 150W

 

 

 

Analizator harmonicznych i charakterystyk przejściowych

Pomiar harmonicznych: max. Częstotliwość 1,05 GHz

Dynamika 0 do -60 dBc

Charakterystyka przejściowa: zakres do 1,05GHz

Dynamika: 60dB poniżej poziomu odniesienia analizatora widma

Wyświetlanie do 5 harmonicznych

 

 

 

Miernik modulacji

AM: zakres 0,4MHz do 1,05GHz;Głębokość:

0-99%%

FM: zakres 0,4MHz do 1,05GHz; Dewiacja:

0 do 75kHz

 

 

 

Analizator widma

Pasmo: 0,4MHz do 1,05GHz; Dynamika: 80dB

Generator śledzący: do 999 MHz

Czułość: 2mV

 

 

 

AF generator

Ilość: 2

Pasmo: 10Hz do 20kHz (sin., prostok.)

 

 

 

Standard częstotliwości

Wewnętrzny: 10MHz, Stabilność E-7/rok

Zewnętrzny (wejście): 1,2,5 i 10MHz

 

 

 

Awionika

Generacja sygnałów do testowania: ILS/VOR/MB/SELCAL

 

Zasilanie

Zewnętrzne: 100V/220V AC; 45 do 400Hz

Wewnętrzne: 12V DC

 

 

 

Sterowanie

RS232; GPIB lub równoległy

 

 

 

Pamięć

PCMCIA lub FDD

 
     

Kryteria podstawowe:

- analizator widma ze spanem w całym zakresie z funkcją : „live look & listen"

- pomiar mocy do 150 W

- standardowe 5 W zabezpieczenia wszystkich wejść RF

- ekran LCD do monitoringu oraz jednoczesnego zobrazowania nastaw i pomiarów

- 50 kHz oscyloskop

- analizator charakterystyk przejściowych i harmonicznych

- okres gwarancji min. 24 m-ce

Dokumenty do pobrania:
Opcje i akcesoria

 

2945B Communication Service Monitor, STD, English
2948B Communications Service Monitor
CALFB2945 Calibration Certificate - 2945B & 2948B
Opt 1  600 Ohm Matching Unit
Opt 2 Analog Systems Card  (see note *)
Opt 3 High Stability OCXO (This Item is Fitted as Standard on 2948B)
Opt 4 Parallel Interface/Relay Drive (Cannot Be Fitted With Option 5)
Opt 5 GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Option 4)
Opt 6 Memory Card Drive
Opt 8  SSB Demodulator 
Opt 9 Occupied Bandwidth Measurement
Opt 10 NMT Software For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 11 AMPS Software For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 12 TACS Software For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 13 MPT 1327 Software For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 14 PMRTEST Software For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 15 EDACS Radio Software For 2945B (Requires Opt 2 To Be Fitted)
Opt 16 EDACS Repeater Software For 2945B (Req. Opt 2 To Be Fitted)
Opt 18 LTR For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted)
Opt 21 Channel Demodulation Filter For 2945B  (see note *)
Opt 22 POCSAG Software For 2945B
Opt 23 CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Option 24)
Opt 24 CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Option 23)
Opt 25 Avionics For 2948B
Opt 26 Tone Remote
Opt 29 Additional Notch Board
Opt 30  Bail Arm Handle & Front Stowage Cover For 2945B
Opt 31  IF Output Option
Opt 32 Internal Battery Pack (2945B Only)  (see note *)
  * Options 2, 21 & 32 :- Due to Space Constraints any two of these options can be contained within a single
    Instrument, but not all three.
Extended Standard Warranties for 294X Series
W2945B/203 Extended Standard Warranty 36 Months 
W2945B/205 Extended Standard Warranty 60 months 
W2948B/203 Extended Standard Warranty 36 Months 
W2948B/205 Extended Standard Warranty 60 months 
Extended Standard Warranties with Calibration for 294X Series
W2945B/203C Extended Standard Warranty 36 Months with scheduled calibration
W2945B/205C Extended Standard Warranty 60 Months with scheduled calibration
W2948B/203C Extended Standard Warranty 36 Months with scheduled calibration
W2948B/205C Extended Standard Warranty 60 Months with scheduled calibration
Accessories for 2945B & 2948B Series
AC1109W Easyspan II -Windows - USA
44991/145 Microphone For 2945B
46662/571 Soft Carrying/Operational Case
46662/616 Soft Carrying/Operational Case for use with Option 30
46662/779 Soft Carrying Case (Suitable for all 294X, except early units with external battery)
46880/114 Service Manual 2945B
46880/115 Service Manual 2948B
46884/648 Serial Printer Interface Cable 1.5M
46884/649 Serial Port To PC Cable 25Way 1.5M
46884/650 Serial Port To PC Cable 9Way 1.5M
46884/728 Rack Mounting Kit For 2945
54112/163 Transit Case (Hard) For 2945
54421/001 BNC Telescopic Antenna For 2945
54421/002 Directional Power Head (HF) 1 MHz To 50 MHz For 2945
54421/003 Directional Power Head (VHF/UHF) 25 MHz To 1 GHz, 2945
54431/023 Attenuator, 20dB AF For 2945
59000/375 Memory Card 2M For 2945B Series
59999/170 RF Bridge
Retrofit Options Please Refer to Footnotes for Fitting Charges
RTROPT01/2945A Opt 1 600 Ohm Matching Unit (Fitting Charge B Code A) 
RTROPT02/2945A Analog System Card (Fitting Charge B Code A)
RTROPT03/2945A High Stability OCXO (Fitting Charge A Code A)
RTROPT04/2945A Parallel Interface (Cannot Be Fitted With Opt 5)
  (Fitting Charge A Code A)
RTROPT05/2945A GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Opt 4) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT06/2945A Memory Card Drive With Real Time Clock (Fitting Charge A Code A)
RTROPT08/2945A SSB Demodulator (Fitting Charge C Code A)
RTROPT09/2945A Occupied Bandwidth Measurement (Fitting Charge A Code A)
RTROPT10/2945A NMT Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT11/2945A AMPS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT12/2945A TACS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT13/2945A MPT1327 Trunking (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT14/2945A PRMTEST (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT15/2945A EDACS Radio Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT16/2945A EDACS Repeater Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT21/2945A Demodulation Filters (Fitting Charge C Code A)
RTROPT22/2945A POCSAG Decode (Fitting Charge A Code A)
RTROPT23/2945A CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT24/2945A CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT30/2945A Bail Arm & Front Panel Stowage Cover (Fitting Charge A Code A)
RTROPT01/2946A Opt 1 600 Ohm Matching Unit (Fitting Charge B Code A) 
RTROPT02/2946A Analog System Card (Fitting Charge B Code A)
RTROPT03/2946A High Stability OCXO (Fitting Charge A Code A)
RTROPT04/2946A Parallel Interface (Cannot Be Fitted With Opt 5)
  (Fitting Charge A Code A)
RTROPT05/2946A GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Opt 4) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT06/2946A Memory Card Drive With Real Time Clock (Fitting Charge A Code A)
RTROPT08/2946A SSB Demodulator (Fitting Charge C Code A)
RTROPT09/2946A Occupied Bandwidth Measurement (Fitting Charge A Code A)
RTROPT10/2946A NMT Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT11/2946A AMPS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT12/2946A TACS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT13/2946A MPT1327 Trunking (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT14/2946A PMRTEST (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT15/2946A EDACS Radio Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT16/2946A EDACS Repeater Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT21/2946A Demodulation Filters (Fitting Charge C Code A)
RTROPT22/2946A POCSAG Decode (Fitting Charge A Code A)
RTROPT23/2946A CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT24/2946A CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT30/2946A Bail Arm & Front Panel Stowage Cover (Fitting Charge A Code A)
RTROPT01/2948 Opt 1 600 Ohm Matching Unit (Fitting Charge B Code A) 
RTROPT02/2948 Analog System Card (Fitting Charge C Code A)
RTROPT04/2948 Parallel Interface (Cannot Be Fitted With Opt 5)
  (Fitting Charge A Code A)
RTROPT05/2948 GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Opt 4) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT06/2948 Memory Card Drive With Real Time Clock (Fitting Charge A Code A)
RTROPT08/2948 SSB Demodulator (Fitting Charge C Code A)
RTROPT09/2948 Occupied Bandwidth Measurement (Fitting Charge A Code A)
RTROPT10/2948 NMT Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT11/2948 AMPS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT12/2948 TACS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT13/2948 MPT1327 Trunking (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT14/2948 PMRTEST (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT15/2948 EDACS Radio Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT16/2948 EDACS Repeater Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT22/2948 POCSAG Decode (Fitting Charge A Code A)
RTROPT23/2948 CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT24/2948 CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT25/2948 Avoinics Retrofit (Fitting Charge A Code A)
RTROPT30/2948 Bail Arm & Front Panel Stowage Cover (Fitting Charge A Code A)
Retrofit Options Please Refer to Footnotes for Fitting Charges
RTROPT01/2945B Opt 1 600 Ohm Matching Unit (Fitting Charge B Code A) 
RTROPT02/2945B Analog System Card (Fitting Charge B Code A)  (see note *)
RTROPT03/2945B High Stability OCXO (Fitting Charge A Code A)
RTROPT04/2945B Parallel Interface (Cannot Be Fitted With Opt 5)
  (Fitting Charge A Code A)
RTROPT05/2945B GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Opt 4) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT06/2945B Memory Card Drive With Real Time Clock (Fitting Charge A Code A)
RTROPT08/2945B SSB Demodulator (Fitting Charge C Code A)
RTROPT09/2945B Occupied Bandwidth Measurement (Fitting Charge A Code A)
RTROPT10/2945B NMT Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT11/2945B AMPS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT12/2945B TACS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT13/2945B MPT1327 Trunking (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT14/2945B PRMTEST (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT15/2945B EDACS Radio Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT16/2945B EDACS Repeater Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT18/2945B LTR For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT21/2945B Demodulation Filters (Fitting Charge C Code A)  (see note *)
RTROPT22/2945B POCSAG Decode (Fitting Charge A Code A)
RTROPT23/2945B CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT24/2945B CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT26/2945B Tone Remote (Fitting Charge A Code A)
RTROPT29/2945B Additional Distortion Notches Board (Fitting Charge B Code A)
RTROPT30/2945B Bail Arm & Front Panel Stowage Cover (Fitting Charge A Code A)
RTROPT31/2945B IF Output Option (Fitting Charge C Code A)
RTROPT01/2948B Opt 1 600 Ohm Matching Unit (Fitting Charge B Code A) 
RTROPT02/2948B Analog System Card (Fitting Charge C Code A)  (see note *)
RTROPT04/2948B Parallel Interface (Cannot Be Fitted With Opt 5)
  (Fitting Charge A Code A)
RTROPT05/2948B GPIB Interface (Cannot Be Fitted With Opt 4) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT06/2948B Memory Card Drive With Real Time Clock (Fitting Charge A Code A)
RTROPT08/2948B SSB Demodulator (Fitting Charge C Code A)
RTROPT09/2948B Occupied Bandwidth Measurement (Fitting Charge A Code A)
RTROPT10/2948B NMT Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT11/2948B AMPS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT12/2948B TACS Cellular (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT13/2948B MPT1327 Trunking (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT14/2948B PMRTEST (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT15/2948B EDACS Radio Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT16/2948B EDACS Repeater Test (Requires Opt 2) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT18/2948B LTR For 2945B (Requires Option 2 To Be Fitted) (Fitting Charge A Code A)
RTROPT21/2948B Demodulation Filters (Fitting Charge C Code A)  (see note *)
RTROPT22/2948B POCSAG Decode (Fitting Charge A Code A)
RTROPT23/2948B CCITT Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT24/2948B CMESS Filter (Cannot Be Fitted With Opt 24) (Fitting Charge B Code A)
RTROPT25/2948B Avoinics Retrofit (Fitting Charge A Code A)
RTROPT26/2948B Tone Remote (Fitting Charge A Code A)
RTROPT29/2948B Additional Distortion Notches Board (Fitting Charge B Code A)
RTROPT30/2948B Bail Arm & Front Panel Stowage Cover (Fitting Charge A Code A)
RTROPT31/2948B IF Output Option (Fitting Charge C Code A)
  * Options 2, 21 & 32 :- Due to Space Constraints any two of these options can be contained within a single
    Instrument, but not all three.

 

 • AMETEK Programmable Power, Inc.
 • Anritsu Corporation
 • DVTEST Inc.
 • IET LABS. INC.
 • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
 • Leader Electronics Corp
 • SAF Tehnika JSC
 • Teamcast
 • VIAVI Solutions (d.Aeroflex)