Seria ZSAC

 • Napięcie do 440 V
 • Prąd do 100 A
 • Moc 400 W .... 21 kW
 • Zakres częstotliwości do 800 Hz
 • Do zastosowań jednofazowych i trójfazowych
 • Możliwe połączenie gwiazda i trójkąt
 • Tryb prądowy i rezystancyjny
 • Obciążenia dynamiczne
 • Programowalny przebieg fali
 • Przesunięcie fazowe w połączeniu z czynnikiem szczytu
 • Harmonika, kontrola fazy
 • Programowanie SCPI z funkcją pomiaru
 • Ochrona elektroniczna
 • Izolowane analogowe wyjścia pomiarowe dla napięcia, prądu i mocy
 • Izolowane analogowe wejście sterujące
 
Tryby pracy
 
Obciążenia prądem przemiennym serii ZSAC charakteryzują się stałoprądowymi i rezystancyjnymi trybami pracy. W trybie AC prąd jest sinusoidalny. W trybie rezystancyjnym wysokość i przebieg fali prądu zależy od napięcia wejściowego.
 
Rodzaje napięć
 
W zależności od rodzaju napięcia urządzenia mogą być przełączane pomiędzy napięciem sieciowym i/lub sieciowo-synchronicznym, napięciem przemiennym o zmiennej częstotliwości i napięciem stałym.
 
Kształty fal
 
W trybie prądowym sinusoidalny kształt fali o małych zniekształceniach jest ustawieniem zapisanym na stałe. W trybie rezystancyjnym prąd zależy od kształtu fali przyłożonego napięcia wejściowego. Każdy przebieg fali może być określony przez programowanie i zapisany w pamięci fal wielokrotnego skalowania. Funkcje harmonicznych, prądów sterowanych fazowo i prądów z regulowanym współczynnikiem szczytu są przechowywane na stałe. Regulacja kąta fazowego jest połączona z regulacją współczynnika szczytu.
 
Dynamika
 
Wbudowany modulator umożliwia dwa niezależnie regulowane prądy i czasy w zakresie od 100 μs .... 1 s. W trybie AC modulator służy do regulacji krzywej obwiedni prądu AC (modulacja amplitudy).
 
Zdalne sterowanie
 
Większość funkcji obciążenia może być sterowana zdalnie za pomocą standardowego analogowego interfejsu We/Wy. Wejścia sterujące mogą być obsługiwane za pomocą poziomów TTL i 24 V z sterowników PLC.
 
Analogowe wejście sterujące
 
W trybie pracy stałoprądowej prąd może być ustawiany za pomocą 0 .... 3,5 V lub 0 .... 7 V DC.
 
Wyjścia analogowe do pomiaru
 
Jest 0 .... 7 V dostępne są analogowe sygnały pomiarowe napięcia, prądu i mocy.  Wyjścia są elektrycznie odizolowane od wejścia obciążenia.
 
Chłodzenie
 
Urządzenia są chłodzone powietrzem. Aby utrzymać niski poziom hałasu podczas pracy, wentylatory są sterowane w zależności od temperatury i prądu.
 
Mechanika
 
ZS jest wytrzymałą szafą typu rack 19" i może być również używany jako urządzenie stołowe. Od 5 jednostek wysokości na górze urządzenia znajdują się chowane uchwyty. Opcjonalne kółka mogą być montowane na ciężkich urządzeniach. Do montażu w szafie typu Rack 19" nie są potrzebne osobne zestawy montażowe.
 
Połączenia
 
Wszystkie połączenia znajdują się z tyłu. Połączenia prądowe są zaprojektowane jako zabezpieczone przed dotykiem gniazda dla wtyków 4 lub 6 mm.
 
Interfejsy (akcesoria)
 
Karty interfejsów są wyjmowane i w razie potrzeby mogą być wymieniane lub rozbudowywane. Urządzenia mogą być wyposażone w następujące interfejsy
 • RS-232 + USB
 • GPIB + RS-232 + USB
 • Interfejs systemowy światłowód
 • Konwerter Ethernet-RS-232
 
Fabryczny certyfikat kalibracji
 
Wraz z urządzeniami dostarczany jest bezpłatny Certyfikat Fabrycznej Kalibracji (FCC). FCC spełnia wymagania normy DIN EN ISO 9000ff. Certyfikat kalibracji dokumentuje zgodność z normami krajowymi w celu zilustrowania fizycznego urządzenia zgodnie z międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). W okresie gwarancyjnym kalibrację przeprowadzamy po raz drugi za darmo.
--> Warunki drugiej bezpłatnej kalibracji
Zalecany okres kalibracji wynosi 2 lata.
 
Narzędzia programowe
 
Strona główna H&H posiada bibliotekę programów dla Windows z narzędziem sterującym i sterownikami LabVIEW.
Opis w języku angielskim: ZSAC Series

Produkty z tej samej kategorii