Czy Twój system cyfrowej łączności radiowej został zoptymalizowany tak, aby osiągnąć zamierzoną wysoką skuteczność?

Data wydarzenia:27 listopada 2015

Cyfrowe systemy radiowe działają odmiennie od starszych systemów analogowych. Mimo iż sposoby regulacji modulacji cyfrowej są zbliżone do stosowanych w rozwiązaniach analogowych, systemy cyfrowe wymagają bardziej precyzyjnego ustawienia, aby osiągnąć optymalną skuteczność. Wymagają także sprawdzenia jakości modulacji cyfrowej.  Prawidłowe ustawienie może poprawić skuteczność działania systemu i zapewnić osiągnięcie założonej przez projektanta wysokiej wydajności. Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do obniżenia dokładności modulacji, co ma istotne znaczenie dla możliwości odbioru danych cyfrowych przez odbiornik. W niektórych przypadkach może to mieć równie istotny wpływ na zasięg, co obniżenie mocy o 75%.

Istotne zagadnienia związane z pomiarami szerokopasmowych systemów bezprzewodowych cz. 1

Data wydarzenia:13 listopada 2013

W artykule omówiono trzy bardzo ważne zagadnienia związane z pomiarami transmisyjnych szerokopasmowych systemów bezprzewodowych. Są to: wpływ dokładności kalibrowania przyrządu na niepewność pomiaru, zwiększanie dokładności przez stosowanie generatorów sygnałowych współpracujących z wektorowymi analizatorami sygnałów RF, skrócenie czasu pomiarów wynikające z zastosowania generatorów sygnałowych i wektorowych analizatorów sygnałów. W pierwszej części artykułu omówiono kilka zagadnień teoretycznych.

Istotne zagadnienia związane z pomiarami szerokopasmowych systemów bezprzewodowych cz. 2

Data wydarzenia:12 listopada 2013

Rys. 1. Układ pomiarowy z analizatorem sygnałów MS2692A-020
W artykule omówiono trzy bardzo ważne zagadnienia związane z pomiarami transmisyjnych szerokopasmowych systemów bezprzewodowych. Są to: wpływ dokładności kalibracji przyrządu na niepewność pomiaru, zwiększanie dokładności przez stosowanie generatorów sygnałowych współpracujących z wektorowymi analizatorami sygnałów w.cz., skrócenie czasu pomiarów wynikające z zastosowania generatorów sygnałowych i wektorowych analizatorów sygnałów. W drugiej części artykułu koncentrujemy się na zagadnieniach praktycznych.

Metody zwiększania dokładności pomiarów poziomu sygnału w analizatorach Anritsu nowej generacji – cz. 1

Data wydarzenia:24 czerwca 2013

Analizatory widma są wykorzystywane do wyznaczania poziomu sygnału w.cz. w dziedzinie częstotliwości. Kluczowym zadaniem każdego analizatora jest więc pomiar amplitudy sygnału. Na uzyskiwany wynik ma wpływ szereg czynników, które muszą być uwzględniane w procedurach pomiarowych. W wyniku prac badawczych prowadzonych pod tym kątem przez Anritsu opracowano nową generację analizatorów. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na dokładność pomiaru amplitudy sygnału w analizatorach widma.

Metody zwiększania dokładności pomiarów poziomu sygnału w analizatorach Anritsu nowej generacji - część 2

Data wydarzenia:23 czerwca 2013

Rys. 1. Bankowanie filtrów pasmowo-przepustowych
Analizatory widma są wykorzystywane do wyznaczania poziomu sygnału w.cz. w dziedzinie częstotliwości. Kluczowym zadaniem każdego analizatora jest więc pomiar amplitudy sygnału. Na uzyskiwany wynik ma wpływ szereg czynników, które muszą być uwzględniane w procedurach pomiarowych. W wyniku prac badawczych prowadzonych pod tym kątem przez Anritsu opracowano nową generację analizatorów. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na dokładność pomiaru amplitudy sygnału w analizatorach widma.

Pomiary modulacji AM/FM/PM

Data wydarzenia:22 marca 2013

W artykule omówiono pomiary modulacji przy użyciu analizatorów Spectrum Master i Site Master wyposażonych w opcję 509.
Newsletter

Bieżące wiadomości z naszej firmy

Zapisz
  • 3Z Telecom
  • Aeroflex Incorporated - a Cobham company
  • AMETEK Programmable Power, Inc.
  • Anritsu Corporation
  • DVTEST Inc.
  • IET LABS. INC.
  • KIKUSUI ELECTRONICS CORPORATION
  • Leader Electronics Corp
  • SAF Tehnika JSC
  • Teamcast